Firma Inżynierska Union

Firma Inżynierska UNION została założona w 2005 roku, w Krakowie. Od początku działalności specjalizujemy się w sporządzaniu kontroli okresowych budynków i budowali (Przeglądów Budowlanych – półrocznych, rocznych i pięcioletnich). Doświadczenie, jakie posiadamy w zakresie kontroli budowlanych gwarantuje profesjonalne wykonanie raportów z przeglądu budynku (budowli).

Profesjonalne przeglądy

Profesjonalne przeglądy

Profesjonalnie sporządzone „Przeglądy” z kontroli budowlanej pozwalają odpowiednio zaplanować remont budynku/ elementów budynku (budowli).

Protokół

Raport z kontroli

Czytelny opis stanu technicznego elementów budynku (budowli) znajduje się w wersji tabelarycznej. Na końcu protokołu zamieszczamy główne zalecenia z kontroli budowlanej wraz z dokumentacją fotograficzną (w przypadku widocznych uszkodzeń/ usterek/ zużycia elementów, itd.).

Zalecenia

HARMONOGRAM NAPRAW

Zalecenia z kontroli są grupowane w zależności od pilności napraw elementów budynków (budowli):
awaryjne
do 6 miesięcy
do jednego roku
powyżej 12 miesięcy.

Profesjonalne protokoły

z kontroli budowlanej Firmy Inżynierskiej UNION

Profesjonalne protokoły z kontroli budowlanej

Profesjonalne protokoły z kontroli budowlanej zawierają opis i ocenę kilkudziesięciu elementów składowych, oraz dokumentacje fotograficzną (uszkodzonych/ zużytych elementów) budynku (budowli). Odpowiednio sporządzone raporty są w pełni akceptowane przez nadrzędne jednostki Nadzoru Budowlanego.

Zagadnienia związane z kontrolą okresową budynków zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

https://www.gunb.gov.pl/strona/kontrole-stanu-technicznego-obiektow

Nieprzerwanie od 2005 roku

Pełna oferta firmy

Przeglądy

Okresowe kontrole budowlane (budynków i budowli)

Przeglądy półroczne/ roczne i pięcioletnie

Przeglądy

Kontrole szczelności instalacji gazowej/

Przeglądy kominiarskie budynków

Przeglądy dodatkowe

bezpiecznego użytkowania/ właścicielskie/ gwarancyjne lokali i elementów budynków (budowli)

Sporządzanie opinii

Sporządzanie opinii techniczno-budowlanych

elementów budynków (budowli)

Ocena wyrobów zawierających azbest

Ocena wyrobów zawierających azbest

Ocena możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nadzór budowlany

Nadzór budowlany

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/ Kierownik budowy

Odbiory techniczne

Odbiory techniczne

mieszkań i lokali, odbiory robót budowlanych

KOB

KOB

Książka Obiektu Budowlanego

Wyceny kosztorysowe

Wyceny kosztorysowe

robót remontowych elementów budynków (budowli)

Nadzór budowlany
Nadzór budowlany
Nadzór budowlany

Nasze referencje

Kontakt

Formularz

Dane kontaktowe

Firma Inżynierska UNION

30-298 Kraków, ul. Pod Skałą 10

696 024 896

union@post.pl