Witamy na stronie Firmy inżynierskiej „UNION” union@post.pl
Przeglądy budowlane
OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH,
KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO (KOB),
WYCENY INWESTORSKIE (KOSZTY REMONTÓW, TERMOMODERNIZACJA),
ODBIORY TECHNICZNE MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH,
OPINIE TECHNICZNE DOT. ELEMENTÓW BUDYNKÓW,
NADZÓR BUDOWLANY, TERMOMODERNIZACJA
Przeglądy budowlane
OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH,
KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO (KOB),
WYCENY INWESTORSKIE (KOSZTY REMONTÓW, TERMOMODERNIZACJA),
ODBIORY TECHNICZNE MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH,
OPINIE TECHNICZNE DOT. ELEMENTÓW BUDYNKÓW,
NADZÓR BUDOWLANY, TERMOMODERNIZACJA

O firmie

Firma Inżynierska „UNION” Michał Korzeniak w Krakowie

Specjalizacja w zakresie: sporządzanie obowiązkowych kontroli budynków/ budowli „Przeglądów Obiektów Budowlanych”:

 • Mieszkalnych
 • Użyteczności publicznej
 • Zamieszkania zbiorowego
 • Magazynowych
 • Produkcyjnych
 • Przemysłowych
 • Gospodarczych
 • Budynków rekreacyjnych
 • Obiektów małej architektury

Doświadczenie

Profesjonalizm

Rzetelność

OFERTA

PRZEGLĄDY BUDOWLANE Firmy InżynierskIEJ „UNION” TO RZETELNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA, ZAWIERAJĄCA OPIS WRAZ Z OCENĄ PIĘĆDZIESIĘCIU RÓŻNYCH ELEMENTÓW SKŁADOWYCH BUDYNKU.

Czytelny opis stanu technicznego elementów budynku/ budowli występuje w wersji tabelarycznej. Na końcu protokołu zamieszczamy główne zalecenia z „Przeglądu” budynku/ budowli – wraz z dokumentacją fotograficzną (w przypadku widocznych uszkodzeń/ usterek/ zużycia elementów, itd.).

Zalecenia z kontroli są grupowane w zależności od pilności napraw: (1) awaryjne/ (2) do 6 miesięcy/ (3) do jednego roku/ (4) powyżej 12 miesięcy.

Ponadto Firma  Inżynierska „UNION” oferuje obsługę techniczną budynków i budowli w zakresie:

 • Przeglądy kominiarskie (przewody spalinowe/ przewody kominowe) w budynkach,
 • Kontrola szczelności instalacji gazowej w budynkach,
 • Nadzór budowlany; Inspektor Nadzoru budowlanego, Kierownik budowy,
 • Wykonywanie kontroli eksploatacyjnych części budynków i budowli,
 • Usuwanie drobnych awarii (po kontroli budynku), naprawy w ramach konserwacji budynku,
 • Badania termowizyjne przegród budowlanych i elementów budynków,
 • Odbiory techniczne obiektów budowlanych, mieszkań i innych lokali w budynkach (obecnie nie
  wykonujemy tej usługi),
 • Wyceny kosztów inwestycji remontowych /kosztorysy inwestorskie/, itp.,
 • Sporządzanie opinii technicznych dot. elementów budynków i budowli,
 • Zakładanie i pomoc w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego (KOB),
 • Porady w interpretacji ustawy Prawo budowlane, Warunki Techniczne dla budynków i ich
  usytuowanie, itd.,
 • Wycena zamierzeń budowlanych /kalkulacje kosztorysowe/,
 • Plany remontowe obiektów budowlanych,
 • Współpraca z Państwowymi Jednostkami Nadzoru Budowlanego.

Niniejsza oferta skierowana jest do jednostek Państwowych, Zarządców/ Administratorów, Wspólnot Mieszkaniowych, innych właścicieli prywatnych – lokali i budynków.

Zlecenia realizujemy głównie na terenie Krakowie oraz w najbliższym obrębie miasta/ małopolski

Doświadczenie firmy gwarantuje profesjonalne wykonywanie powierzonych zleceń, o czym świadczą liczne referencje naszych klientów

JAKA JEST

NASZA

OFERTA

Akty prawne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane

(wybrane fragmenty dot. obowiązkowych kontroli okresowych budynków/KOB)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (wybrane fragmenty dot. obowiązkowych kontroli okresowych budynków/KOB)

Referencje

Kontakt


DANE KONTAKTOWE

30-298 Kraków
ul. Pod Skałą 10
696 024 896